اگه‌ دلا پُرخون‌ِ از دست‌ِ زمونه‌ !
زنده‌گی‌مون‌ تو دست‌ِ از ما بهترونه‌
!
با تو می‌شه‌ ، دفترچه‌ی‌ ، شب‌ُ ورق‌ زَد !
رنگ‌ چشات‌ ، یادآوره‌ ،
رنگین‌کمونه‌ !

اگه‌ چشامون‌ دَم‌ به‌ دَم‌ بارونی‌ می‌شه‌ !
اگه‌ همه‌ حبسیم‌ تو یه‌
زندون‌ِ شیشه‌ !
دستای‌ تو ، کلیدِ این‌ ، قفلای‌ بسته‌س‌ !
چشمای‌ تو ،
فانوسکه‌ ، راه‌ِ همیشه‌ !

من‌ُ بگیر از این‌ شبای‌ بی‌ستاره‌ !
من‌ُ رها کن‌ از یه‌ هق‌ هق‌ِ دوباره‌
!
نذار که‌ شب‌ ، عطرِ تو رُ ، اَزَم‌ بگیره‌ !
بدون‌ِ تو ، تقویم‌ِ من‌ ،
بهار نداره‌ !

من‌ُ بِبَر تا دیدن‌ِ خوابای‌ تازه‌ !
من‌ُ بِبَر تا یک‌ سوال‌ِ بی‌اجازه‌ !

دلم‌ از این‌ ، شب‌ِ یخی‌ ، خیلی‌ گرفته‌ !
برق‌ِ چشات‌ ، هنوز بَرام‌ ،
حادثه‌سازه‌ !

مِه‌ِ غلیظ‌ِ سایه‌ها چشمام‌ُ بسته‌ !
دنبال‌ِ خورشیدم‌ با فانوس‌ِ شکسته‌ !

شنیدن‌ِ ، صدای‌ تو ، مقصدِ راهه‌ !
برای‌ این‌ ، مسافره‌ ، خسته‌ی‌ خسته

 

 

یغما گلرویی‌