بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

چند روز پیش از این یک دعوای حسابی بین ما و یکی از بستگان پیش اومد که خیلی مسائل و حداقل برای من روشن کرد حالا چرا این دعوا اومد یه باره وسط این وبلاگ خدمتتون عرض میکنم.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

حقیقتش بعد از اون ماجرا و افتادن تب دعوا مادرم گفتن: دلم براش میسوزه خیلی "بد بخته " ولی علت حرفشونو جویا شدم حرف قشنگی زدن گفتن: بد بختی و خوشبختی به طرز فکر آدما بستگی داره نه اون چیزایی که میخواین و بهش نمیرسن.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

اصلا با اون دعوا و بگو مگو ها کار ندارم هر چی بود گذشت اما تازه فهمیدم چه قدر خوشبختم که با اینکه به خیلی چیزها تو زندگیم نرسیدم اما هنوز مثل بچه ها از اومدن عید خوشحال میشم از ته دل میخندم از گرفتن یه هدیه کوچیک از ته دلم خوشحال میشم با یک تشر پدرم ساعتها گریه میکنم برام مهمه مادرم ازم راضی باشه میتونم ناراحت بشم و ببخشم و چه قدر احساس خوشبختی میکنم!!!!!!

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

 

این که آدم از ته دل از یک چیزی هر چند کوچیک خوشحال بشه نعمت بزرگیه که تا اون آدمو ندیده بودم باورم نمیشد. آخه تو زندگیش هیچی کم نداره ولی هیچی دلشو راضی نمیکنه و تازه فهمیدم دلش چه قدر پر از کینه اس .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com

 

نفرت از خودش از همه اطرافیانش. چون همه رو مقصر میدونه. نمیدونم با این طرز فکرش چه طوری زندگی میکنه و واقعا دلم براش میسوزه خیلی "بدبخته"

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar-20.com