سلام دوستان خوبم

فردا دارم میرم مسافرت دو سه روزه به مشهد مقدس

به دلایلی نمیتونم چند ساعتی بیشتر اونجا باشم

ولی همونم غنیمته نمیدونید واسه همون چند ساعت چه قدر دلم پرمی کشه

انشالله قسمت بشه  شما هم برید زیارت اقا

به یادتون هستم دوستان خوبم