یکی میگه قرص خورده

یکی میگه مواد کشیده سنگکوب کرده

یکی میگه اختلال روانی داشته

یکی میگه

یکی میگه

یکی میگه

اما هنوز معلوم نیست چرا به قول برادرم حرف قشنگی زد

"آبروی خودشون نیست که هر چی میخوان میگن"

تنها چیزی که معلومه یه جوون حدود 20 -22 سال از دنیا رفته همین

 

گل رز