عشق،شیر شد
آهوی دل مرا که دید
آهو از میان سینه ام رمید

هی دوید و هی دوید و هی دوید...

شیر آخرش ولی به او رسید
آهوی دل مرا درید.

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar-20.comعرفان نظر آهاری