دو سه روزی هست سکوت کردم آخه نمیخواستم اول کاری با باد و بارون وبلاگو شروع کنم اما انگار نمیشه.

ما هم گفتیم بی خیال بزار بارونی بشه بعدش که خورشید بیاد از پشت ابر بیرون همه چی روشن میشه رنگین کمان هم خودشو نشون میده.

حالا که داره رعد و برق میزنه و بارون میباره و ما هم چترمونو میبندیم و بدون چتر میریم زیر بارون تا بباره و بباره و بباره.

تازه فهمیدم چرا خیس نمیشم زیر این شر شر بارون، آخه یکی خودشو چتر من کرده حالا اون "یکی" خیس شده و من فقط شرمندش میشم.

خدایا بزار خورشید بیاد همه جارو روشن کنه همه جارو گرم کنه دیگه بسه چه قدر رعد و برق میزنی؟

انگار تمومی نداره!!!!!!!!!!!!