یکى از دعاهایى که شبهاى ماه مبارک رمضان مى خوانیم ، دعاى افتتاح است ، این دعا را حضرت ولى عصر(علیه السلام) به محمد بن عثمان (دومین نائب خاص از نواب اربعه ) تعلیم داده و او منتشر نموده است .
سید بن طاووس رحمة اللّه در اقبال خود در ذکر اسناد دعاهاى ماه رمضان ، دعاى افتتاح را پس از ذکر اسناد دعاهاى ماه رمضان ، دعاى افتتاح را پس از ذکر یک سلسله از ناقلین به محمد بن عثمان مى رساند که محمد بن عثمان رحمة اللّه آن را از امام زمان علیه السلام گرفته است .
علامه مجلسى رحمة اللّه در زادالمعاد نیز همین سند را نقل کرده و آن را سندى معتبر مى داند و مى گوید: امام زمان علیه السلام آنرا براى شیعیان نوشته است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان مى شنوند و براى خواننده آن استثفار مى کنند.
نکته جالب اینکه : در این دعاى شریف به طور جامع به ویژگیهاى حکومت حضرت مهدى (علیه السلام) که به عنوان “دولت کریمه خوانده شده اشاره شده است ، توجه عمیق به معنى این دعا براى منتظران مهدى (علیه السلام) لازم است .
دولت کریمه عبارت از تشکیل دولت اسلامى است که تمام افراد آن از مزایاى حقوق و عدالت اجتماعى برخوردارند، و در پرتو آن دولت ، توحید و ایمان در سراسر زمین حکومت مى کند.
حضرت رضا علیه السلام در انتظار رسیدن چنین حکومتى ، دو آیه از قرآن را ذکر فرمود:
1- “ وارتقبوا انى معکم رقیب ؛” “شما در انتظار بمانید، من هم در انتظارم .
2- “ فانتظروا انى معکم من المنتظرین ؛ “ شما منتظر باشید من هم با شما منتظر هستم .
گر چه آیه اولى از قول حضرت هود علیه السلام و آیه دومى از قول حضرت شعیب علیه السلام به قوم خود است ، ولى حضرت رضا علیه السلام تاءویل فرمودند به ظهور امام زمان علیه السلام که همه باید در انتظارش باشیم ، و فرمود
:

 

این انتظار نیکو انتظارى است

محمد محمدی اشتهاردی