در کتاب زبدة القصص جلد 2 مسطور بود که یک روز حضرت موسى (ع ) در کوه طور در مناجات خود عرضکرد:

 
یااله العالمین (اى خداى جهانیان )

جواب آمد لبیک (یعنى نداى تو را پذیرفتم )

سپس ‍ عرض کرد یا اله المطیعین (اى خداى اطاعت کنندگان )

جواب آمد لبیک

سپس عرضکرد یا اله العاصین (اى خداى گنهکاران )

این دفعه سه بار شنید لبیک ، لبیک ، لبیک .


حضرت موسى (على نبینا و آله و علیه السلام ) عرض کرد :

خدایا حکمتش چیست که تو را به بهترین اسامى صدا زدم یک بار جواب دادى ، اما تا گفتم اى خداى گنه کارها سه بار جواب مرا دادى؟

خطاب شد، اى موسى ، عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار نیک خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند،

ولى گنهکاران جز به فضل من پناهى ندارند اگر من آنها را هم از درگاه خود نا امید گردانم به درگاه چه کسى پناهنده شوند.

منبع اینترنت