اهداف تربیتی:

واحد اول: دروس پاایه ای

چطور بدون مادرمان زندگی کنیم .200 ساعت

"همسرم مادرم نیست. 35 ساعت

درک این مساله که فوتبال چیزی جز یک ورزش نیست و اینکه حذف شدن از جام جهانی فاجعه نیست 500 ساعت

زندگی زناشویی: واحد دوم

بچه دار شدن بدون حسودی به نوزاد 50 ساعت

غلبه بر سندروم "کنترل از راه دور تلویزیون همیشه باید دست من باشد"55ساعت

درک این مساله مهم که کفش ها خودشان توی جا کفشی نمی روند80 ساعت

چطور بدون گم شدن، لباس های کثیفمان را تا سبد رخت چرک ببریم.50 ساعت

چطور بدون اینکه ناله کنیم از بیماری مهلک سرما خوردگی جان سالم به در ببریم.50 ساعت

واحد سوم:اوقات فراغت

چطور در آشپزی کمک کنیم بدون اینکه آشپزخانه را به…. بکشیم

چطور نوشیدنی سرو کنیم بدون اینکه سینی را تبدیل به استخر کنیم

چطور یک بلوز را در کم تر از دو ساعت اتو کنیم و در عین حال از سوختنش جلوگیری کنیم

واحد4:آشپزخانه

مرحله اول مقدماتی

Offخاموش

On روشن

مرحله دوم پیشرفته

اولین نیمروی زندگیم بدون سوزاندن ماهیتابه

کلاس عملی:عملیات جوشاندن آب قبل از اضافه کردن ماکارونی:

بعد از قبولی در مرحله اول مرحله فشرده با عناوین زیر آغاز میشود.نظر به اینکه مباحث واقعا پیچیده اند در هر کلاس حداکثر هشت شاگرد پذیرفته می شوند

اولین مبحث: البسه:از لباسشویی تا کمد :یک مرحله مرموز

دومین مبحث: ریسک های پر کردن ظرف آب بعد از آب خوردن و بردن آن تا یخچال

سومین مبحث:آشپزی و بیرون بردن زباله ها شما را ناقص نمی کند

چهارمین مبحث:مصیبت کاغذ توالت:کاغذ توالت خود به خود کنار توالت ظاهر نمیشود(نمایشگاهی از همه چیزهای خود به خودی در خانه! )

پنجمین مبحث:ایا وقتی مردی رانندگی می کند،می تواند آدرس بپرسد بدون اینکه بی عرضه به نظر برسد؟(مطالعه میدانی)

ششمین مبحث:تفاوت های اساسی زمین با سبد رخت چرک.